Nước thải dệt nhuộm là một trong những nguồn nước nguy hại nhất của hành động công nghiệp. Và vì vậy, việc xử lý nguồn nước này vẫn luôn là một đòi hỏi cấp bách

Tổng quan: Nước thải dệt nhuộm chứa thuốc nhuộm hoạt tính, một nguồn thải tương đối nhiều ở Việt Nam ngày nay và đang có xu thế nâng cao do nhu cầu của thị trường. Thuốc nhuộm hoạt tính là một chất hữu cơ mang màu khó phân hủy sinh học, khi được thải vào môi trường, nó sẽ làm cản trở khả năng xuyên qua của ánh sáng mặt trời, giảm nồng độ hoà tan oxy trong nước. Nhiều chất màu là chất độc so sánh với các loài sinh vật, thực vật trong nước, dẫn đến ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái.=> Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm
bí quyết: đề xuất các phương pháp xử lý như:
– Oxi hóa hóa học

– Keo tụ tạo bông hài hòa quá trình lằng

– công đoạn hóa lý kết hợp với sinh học

– công đoạn fenton hóa

Các loại quặng dễ kiếm trong tự dưng và hóa chất trợ keo tụ

Có phần lớn bí quyết xử lý nước thải dệt nhuộm đã được đưa ra. Song với đó mức giá xứ lý và hiệu quả xử lý vẫn là một thử thách lớn khi lựa chọn một phương pháp xử lý cho ưng ý và đạt hiệu quả nhất xứ lý cao.bí quyết hóa lý được các nhà công nghệ tưởng tượng thứ 1. Sử dụng các hóa chất keo tụ như PAC, phèn sắt, vôi và các chất trợ keo tụ hài hòa đối với các công đoạn xử lí nước sạch lắng để tránh ô nhiễm. Tuy nhiên hiệu quả nhất xử lý không cao hơn 90% và nước thải đầu ra vẫn không đạt được chuẩn QCVN 24:2009 BTNMT.

Các phương pháp oxi hóa bậc cao hay Fenton hóa ít được áp dụng vì đòi hỏi giá thành rất cao và trình độ kiến thức cao. phương pháp sinh học phục vụ nước thải ít ô nhiễm và ít độc hại với chúng. Tạo môi trường phù hợp cho vi sinh vật tăng trưởng và xử lý nước. => Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm

chú ý hiệu quả từ nhiều giai đoạn: Lựa chọn phương pháp cho ưng ý nên bí quyết kết hợp giữa công đoạn hóa lý và sinh học đã được đề ra. Xứ dụng hóa lý trước sinh học mục đích làm giảm thiệu bớt ô nhiễm đầu vào, sa thải bớt các tác nhân độc hại để có môi trường ưng ý cho vi sinh vật vững mạnh. Sau quá trình hóa lý là quá trình sinh học để sa thải hoàn toàn chất ô nhiễm ra khỏi nước.

Tham khảo: http://www.xulychatthaicongnghiep.net/