Trong thời gian gần đây, loại khung thép nhẹ với cột và xà ngang tiết diện đặc chữ I tổ hợp hàn được sử dụng rất rộng rãi trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng nhờ những ưu điểm nổi bật là giảm chi phí vật liệu đáng kể, quá trình chế tạo được tự động hóa, việc thi công lắp dựng nhanh và thuận tiện. Cùng với việc Bộ xây dựng ban hành tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu thép TCXD 338:2005 và xuất phát từ tình hình thực tế, tác giả thấy cần thiết phải biên soạn tài liệu này để sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp có tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và làm đồ án môn học.

Nhà khung thép nhẹ với cột xà ngang tiết diện đặt chữ I tổ hợp hàng được sử dụng rất rộng rãi trong công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng nhờ những ưu điểm nỗi bật là giảm đáng kể chi phí vật liệu, quá trình chế tạo được tự động hóa việc thi công diễn ra nhanh hơn và thuận tiện.
Xem thêm: http://xaylaphanoi.com/xay-nha-lap-g...-thep-dep.html
Sách “Thiết kế khung thép nhà công nghiệp nhà một tầng, một nhịp” là tài liệu dành cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp có thể làm tài liệu tham khảo trong quá trình làm đồ án môn học. Bện cạnh đó những ai làm trong ngành xây dựng hoặc nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan cũng có thể làm tài liệu tham khảo.
Xem thêm: http://xaylaphanoi.com/ban-ve-thiet-...-tien-che.html