Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn hại tăng, nhất là trên các giống nhiễm, những diện tích lúa xanh tốt bón thừa đạm trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Trên lúa

Các tỉnh Bắc bộ: Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non hại diệp hẹp trên trà sớm - chính vụ. Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non gây hại dảnh héo diện hẹp trên lúa sớm - chính vụ. Rầy nâu - rầy lưng trắng, chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá… tiếp tục hại.


Các tỉnh Bắc Trung bộ: Bệnh đạo ôn cổ bông có khả năng phát sinh trên lúa trà muộn tại Thanh Hóa nếu công tác phòng trừ không được triển khai kịp thời. Chuột tiếp tục phát sinh gây hại tăng. Bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn hại gia tăng trên những ruộng cấy dày, bón phân không cân đối. Rầy nâu, rầy lưng trắng, cuốn lá nhỏ tiếp tục phát sinh gây hại tăng nếu không được phòng trừ kịp thời.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu + rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ lá + cổ bông, bệnh lem lép thối hạt, bệnh khô vằn... gia tăng gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đòng trỗ - chín. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá... gây hại lúa giai đoạn đứng cái - đòng trỗ. Chuột tiếp tục gây hại trên các trà lúa Đông Xuân giai đoạn đòng trỗ.

Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: Rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi trưởng thành mang trứng – tuổi 1, các tỉnh không nên chủ quan cần quản lý tốt nguồn rầy nâu tại chỗ nhằm hạn chế thấp nhất khả năng lan truyền bệnh VL, LXL do rầy nâu gây ra cho lúa Hè Thu 2019. Bệnh đạo ôn lá xuất hiện trên lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh với mức độ nhẹ. Tag: máy thổi khí at

Trên cây trồng khác

Cây ngô và rau, màu: Bệnh huyết dụ, bệnh lùn sọc đen… có xu hướng gây hại tăng trên cây ngô; bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang... gây hại nhẹ đến trung bình trên rau màu;

Cây ăn quả có múi: Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp, sâu vẽ bùa... tiếp tục hại.

Cây nhãn, vải: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại tại các tỉnh phía Nam.

Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh thối búp... tiếp tục gây hại.

Cây mía: Bệnh trắng lá, bệnh chồi cỏ... tiếp tục gây hại cục bộ tại vùng ổ dịch.

Cây sắn: Bệnh khảm lá tiếp tục gây hại.

Cây cà phê: Bọ xít muỗi tiếp tục gây hại trên cà phê chè ở Lâm Đồng.

Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh... tiếp tục gây hại.

Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục thân/cành, bệnh khô cành... gia tăng hại.

KHUYẾN CÁO

NEWBEM - GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ HIỆU QUẢ BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA

Bệnh đạo ôn (lá, cổ gié, cổ bông) là một trong những bệnh hại chính ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng lúa. Bệnh gây hại ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng của lúa từ thời kỳ mạ đến lúa trổ chín, gây hại trên tất cả các bộ phận của cây lúa. Tag: máy thổi khí trại giống

Ngoài biện pháp canh tác, thì sử dụng thuốc hoá học là biện pháp cuối cùng và hiệu quả nhất trong tình hình bệnh đạo ôn phát sinh và gây hại hiện nay.

NEWBEM 750WP là sự lựa chọn tốt nhất để quản lý bệnh đạo ôn, đảm bảo năng suất và chất lượng lúa gạo.

NEWBEM 750WP là sản phẩm của Công ty Cổ phần Nông Dược HAI, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến và chất phụ gia cao cấp như tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, giúp thuốc:

Bám dính tốt - Hấp thu nhanh - Lưu dẫn mạnh hơn qua tất cả các bộ phận rễ, lá, bông, hạt. Do đó bảo vệ cây lúa từ gốc đến ngọn.

Ngoài hiệu quả phòng trừ bệnh, NEWBEM 750WP còn giúp lúa xanh tốt hơn, lá đòng xanh bền hơn.

Cách sử dụng NEWBEM 750WP:

* Đạo ôn lá:

+ Liều dùng: 0,3 kg/ha (pha 8g/10 lít nước).

+ Thời điểm xử lý: Phun khi bệnh vừa mới xuất hiện.

* Đạo ôn cổ bông:

+ Liều dùng: 0,4 kg/ha (pha 10g/10 lít nước).

+ Thời điểm xử lý:

- Lần 1: Phun ngừa trước khi lúa trổ hoặc trổ lẹt xẹt (5%).

- Lần 2: Phun ngừa khi lúa trổ đều (nếu thấy cần thiết).

Lượng nước phun: 320 – 400 lít/ha. Tag: máy thổi khí ương tôm

Chỉ cần bỏ ra chi phí 1 bông lúa – Bảo vệ tốt 300 bông lúa.

NEWBEM 750WP => XANH LÁ - ĐÒNG NO - TO HẠT

Nguồn: 2lua.vn/article/nhung-dich-benh-hai-can-chu-y-trong-tuan-14-20-5-5cdd147b425cc5ea63d804db.html