Công ty đại chúng là gì? Bài viết này sẽ phân tích, làm rõ giúp khách hàng hiểu hơn về khái niệm để trở thành công ty đại chúng hiện nay như thế nào?

Công ty đại chúng là gì?

Theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010 định nghĩa về công ty đại chúng có thể hiểu như sau:

Công ty đại chúng là công ty cổ phần có những điều kiện thuộc một trong ba loại hình dưới đây:


 • Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng
 • Công ty này có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán
  • Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, và không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên.

  Tóm lại, nếu công ty cổ phần đáp ứng được một trong ba điều kiện trên thì được gọi là công ty đại chúng.  Tìm hiểu về công ty đại chúng

  Công ty đại chúng có thể hiểu là những công ty thực hiện đc huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành thị trường chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu); đc niêm yết trên nhiều nội khu thanh toán giao dịch chứng khoán hoặc thị trường chứng khoán chưa niêm yết nhưng lại đc thanh toán băng qua những thể chế môi giới kinh doanh thị trường chứng khoán.

  hiện nay, nét đặc thù của không ít công ty đại chúng còn tồn tại sự kết nối của nguồn ngân sách từ bên ngoài với khá nhiều quý khách. vì thế, đưa ra yêu cầu quản trị nhà khi là yếu tố khác biệt với thông tin điều hành chủ (management).

  Công ty đại chúng còn được hiểu là Công ty cổ phần có quy mô và độ phổ biến “đủ lớn” để đạt được tính “Đại chúng”. Nghĩa “đủ lớn” ở đây được hiểu trên 2 khía cạnh vốn điều lệ thực góp và số lượng cổ đông. Theo quy định của Luật ở Việt Nam cụ thể như sau:

  – Công ty có vốn điều lệ thực góp ít nhất là 10 tỷ đồng.

  – Ít nhất có 100 cổ đông, chưa nói đến nhiều người đóng cổ phần khi là những quý khách chứng khoán chuyên nghiệp hóa giống như những tổ chức bên nghành nghề trung tâm tài chính giống như bank dịch vụ thương mại, nhà trung tâm tài chính, công ty Bảo hiểm, nhà chứng khoán cũng như công ty quản lý Quỹ, công ty đến thuê tài chính. thế cho nên khi một công ty cổ phần đạt đủ cả 02 điều kiện nói tại thì chính thức được coi là nhà Đại chúng. Xét theo chuẩn mực của Luật kinh doanh chứng khoán thì trong tầm 90 ngày kể từ ngày Ra đời nhà Đại Chúng thì công ty Cổ phần đó phải nộp ngay hồ sơ để report Ủy ban thị trường chứng khoán biết và điều hành.  Tiêu chí xác định tính đại chúng của một Công ty cổ phần

  Ngoài ra các quy định trên còn có thể hiểu được rằng các nhà làm luật xác định tính đại chúng của một Công ty cổ phần dựa vào ba tiêu chí như sau:

  Tiêu chí 1: Công ty hoạt động gọi vốn từ công chúng.

  Tiêu chí 2: Có sự tham gia của công chúng vào việc trao đổi, mua bán cổ phần của công ty.

  Tiêu chí 3: Công ty có ngưỡng quy mô (vốn điều lệ và cổ đông) xác định ranh giới nội bộ và đại chúng của Công ty cổ phần. Mục đích chính của quy định rõ ràng hướng đến việc bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.  Bài viết trên đây hy vọng đã chia sẻ những thông tin hữu ích về công ty đại chúng là gì để bạn hiểu rõ hơn. Hãy tiếp tục theo dõi những bài viết của chúng tôi để bỏ túi những thông tin hữu ích nhất.  Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết ở đây: Cong ty dai chung la gi ankhangreal
[/list][/list][/list][/list]