Chuyên gia đề nghị chưa nên thành lập đại trà Hội đồng trường đại học

========> Trung tâm gia sư Hà Nội uy tín: gia sư môn toán

(GDVN) - Chỉ xây dựng thương hiệu khi đã biểu đạt đủ kỹ năng để được Nhà nước trao quyền tự chủ trên cơ sở nhận thức phần nhiều phận sự thị trấn hội của mình.

LTS: Cùng với xu hướng gia tăng quyền tự chủ của các trường đại học, cơ chế Hội đồng trường được dùng rất đa dạng trong quản trị giáo dục đại học ở nhiều nước trên toàn cầu.

không những thế ở Việt Nam, cơ chế này mới được đưa vào ứng dụng từ một vài năm mới đây. thoạt tiên, định nghĩa “Hội đồng trường” được đưa ra trong Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo quy định số 153/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Tại Điều 30 của Điều lệ này khẳng định:

“… Hội đồng đường trường là cơ quan quản trị của trường đại học; nghị quyết các chủ trương lớn để thực hành quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường đại học…”.

Đến Luật Giáo dục năm 2005, định nghĩa “Hội đồng trường” lại được nêu lại tại Điều 53: Hội đồng trường là doanh nghiệp chịu phận sự quy chế về phương hướng hoạt động của trường học, huy động và giám sát việc dùng các nguồn lực dành cho lớp học, gắn giảng đường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện chỉ tiêu giáo dục…

định nghĩa này được lý giải rõ hơn tại Điều 24 của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giáo dục năm 2005: Hội đồng trường là công ty quản trị, đại diện chủ sở hữu của nhà trường…

Trong Đề án cách tân giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 cũng nêu: Trên cơ sở hình thành Hội đồng trường đại diện cho cộng đồng phố hội, các cơ sở vật chất giáo dục đại học hoạt động tự chủ và tăng tiến nghĩa vụ thị trấn hội, tiến tới xoá bỏ cơ chế bộ chủ quản...

bài viết của TS. Lê Viết Khuyến, Viện các vấn đề giáo dục - Trường Đại học Bình Dương sẽ khiến cho rõ hơn mô phỏng Hội đồng trường trong các trường đại học công lập ở Việt Nam. bài đăng biểu thị quan niệm riêng của tác fake.

Tòa soạn trân trọng giới thiệu với người đọc.


TS. Lê Viết Khuyến viết: Ở Việt Nam chừng như cơ chế Hội đồng trường còn chưa được các trường đại học thực sự ủng hộ nguyên nhân cho tới nay trong tổng số trên 180 trường đại học công lập mới chỉ có vài trường có hội đồng trường.


Và ngay tại những trường này, hội đồng trường hoạt động rất mờ nhạt và hầu như chẳng thể hiện được tầm quan trọng của 1 tổ chức quyền lực.

do đó rất cần làm cho sáng tỏ bởi vì vì sao một chủ trương không thể bỏ qua và đúng đắn tương tự lại không đích thực đi vào cuộc sống của các trường đại học công lập chỉ mất khoảng cách đây không lâu.

Các mô phỏng Hội đồng trường trên thế giới và Việt Nam

Trong công ty quản trị phường hội và Nhà nước có 2 loại cơ chế (hay định chế) đơn vị chính được sử dụng rất phổ biến.

một là, cơ chế có cấu trúc kiểu tập quyền (Hierachical) hay cơ chế hành chính/quan liêu (Bureaucratic), cấp trên bổ nhiệm cấp dưới và cấp dưới phải chấp hành chỉ thị của cấp trên dưới dạng các quyết định cá nhân.

2 là, cơ chế điều phối tự quản (Self – regulation) kiểu hội đồng, theo cách bầu chọn đại diện của các hàng ngũ lợi ích có liên quan (Stakeholders). Các đại diện trong hội đồng có quan hệ bình đẳng và quy định phải khai triển là những nghị quyết của tập thể hội đồng.

Riêng trong ngành quản trị giáo dục đại học cơ chế Hội đồng trường được dùng rất nhiều hình thức ở các nước tăng trưởng và đang được sử dụng ngày một nhiều hơn ở những nước đang lớn mạnh và các nước có nền kinh tế chuyển đổi như Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Đông Âu, Trung Âu…

Có phần lớn mô hình và tên gọi khác nhau để chỉ Hội đồng trường như : Board of Trustees, Board of Regents, Board of Governors, University Board, University Council, University Court,…

tuy nhiên, gần như các mô phỏng này đều mang đặc trưng của 1 hội đồng cai quản với thẩm quyền cao nhất trong một trường đại học, đại diện cho chủ sở hữu của nhà trường, mà đối với các trường đại học công lập thì đó chính là chủ sở hữu cộng đồng, bao gồm các đội ngũ ích lợi có liên quan như: cơ quan chủ quản (nhà nước), giáo chức, cán bộ người lao động viên, sinh viên, giới tuyển dụng, nhà tài trợ, trường bạn, người đóng thuế, dân thường trong vùng…
[center !important]Ảnh minh họa Trường Đại học Công nghiệp TP.Hà Nội.[/center !important]


vì sao cơ chế Hội đồng trường lại có sức hấp dẫn rất lớn đối với các bộ máy giáo dục đại học khác nhau trên thế giới? Xin được nêu ra ba bởi vì sau:

- Chỉ có Hội đồng mới đưa ra được các quyết định biểu thị ý muốn của chủ sở hữu cộng đồng.

- Chỉ có Hội đồng với tư cách đại diện của chủ nhân cộng đồng mới dám hài lòng những hành đồng có nguy cơ “rủi ro” cao để đáp ứng được sự cách tân thật sự.

- Chỉ có cơ chế Hội đồng mới tạo nên sự phù hợp giữa quyền tiêu dùng của người điều hành lớp học với quyền sở hữu của chủ nhân cộng đồng.

Hội đồng trường đại học của Liên Xô quá trình cải tổ (trước 1990)


Trước quá trình cải tổ ở Liên Xô không có khái niệm về Hội đồng trường và Hội đồng trường chỉ xuất hiện từ năm 1989. Theo Điều lệ trường đại học của Liên Xô ban hành ngày 7/7/1989, Hội đồng trường là tổ chức quản trị cao nhất trong một trường đại học thực hành chức năng làm cho chủ của tập thể cần lao trong trường.

Thành phần của Hội đồng bao gồm không quá 50% người tham gia từ Hội đồng khoa học của trường. Những thành viên còn lại được bầu chọn trong các hội nghị của nhà trường: không ít hơn 50% đại diện cho giáo chức và cán bộ nghiên cứu, không dưới 25% đại diện cho sinh viên và nghiên cứu sinh, không dưới 10% đại diện cho hàng ngũ nhân viên kỹ thuật dùng cho.

Số lượng người tham gia hội đồng không dưới 100 người; nhiệm kỳ 5 năm. Hiệu trưởng kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng trường.

Hội đồng Viện đại học Wayne (bang Michigan – Hoa Kỳ)


Hội đồng có 8 người tham gia do dân thường của bang Michigan bầu chọn và được Thống đốc bang bổ nhậm với nhiệm kỳ 8 năm. Đây là điểm dị biệt rất lớn với phần lớn các trường đại học khác của Hoa Kỳ.

Các người tham gia của Hội đồng không có lương mà chỉ được thanh toán những tầm giá không thể xem nhẹ có liên đới tới công việc của hội đồng.

Tự chủ đại học - chặng con đường 3 mươi năm đổi mới

(GDVN) - Chặng trục đường 30 năm thay đổi theo hướng hiện đại, giáo dục đại học đã xuất hiện những mô hình mới gắn với các cơ chế tự chủ, gắn với loại hình sở hữu...Hội đồng có trách nhiệm bầu ra CEO (Hiệu trưởng) Viện đại học, giám sát nói chung Viện đại học; kiểm soát và định hướng mọi tiêu xài từ các quỹ của Viện đại học; định ra chính sách học phí và mọi chế độ chi tiêu trong Viện đại học; quyết định các thiết chế về dùng quà tặng, tìm tậu và thanh lý các của nả, về việc hợp đồng các thoả thuận và hợp đồng với các đơn vị và tư nhân bên ngoài Viện đại học…

Hội đồng trường theo Điều lệ trường đại học


Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học khẳng định Hội đồng trường là doanh nghiệp quản trị, đại diện cho chủ nhân của trường đại học.

Hội đồng trường đại học có số lượng người tham gia tối thiểu 15 người, bao gồm:
Các thành viên đương nhiên: bí thơ Đảng uỷ, Hiệu trưởng và chủ toạ Công đoàn trường.


Đại diện cơ quan trực tiếp chủa quản trường.

Các người tham gia được bầu: đại diện Hội đồng kỹ thuật và huấn luyện, đại diện giáo chức, đại diện công chức khối hành chính, đại diện Đoàn TNCSHCM và Hội sinh viên.

Các người tham gia được mời từ bên ngoài (UNND tỉnh, các đơn vị nghiên cứu kỹ thuật, nhà điều hành giáo dục, nhà hoạt động chính trị – phường hội, nhà doanh nghiệp…) với số lượng không dưới 20% tổng số thành viên Hội đồng trường.

Hội đồng trường làm cho việc theo phương thức thảo luận, duyệt y các quyết nghị tập thể.

Hội đồng trường có các nhiệm vụ:

nghị quyết về kế hoạch kế hoạch và mục tiêu vững mạnh của trường học.

nghị quyết về quyết định đơn vị và hoạt động của trường.

quyết định các chủ trương chi tiêu, đầu cơ cơ sở vật chất, tìm tìm trang trang bị.

Giám sát việc thực hành các quyết nghị của Hội đồng trường.

Nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng trường là 5 năm.

doanh nghiệp Hội đồng chỉ thích hợp và không thể thiếu khi lựa chọn cơ chế điều phối tự quản.

Theo cơ chế này, chủ sở hữu của trường đại học công lập là chủ nhân cộng đồng, chẳng phải chỉ có cơ quan chủ quản mà còn có cả các giáo chức, cán bộ công nhân viên, sinh viên, giới tuyển dụng, nhà tài trợ, trường bạn, người đóng thuế, bá tánh trong vùng…

Còn Hội đồng trường chính là người đại diện cho chủ nhân cộng đồng nên phải là doanh nghiệp quyền lực cao nhất của trường đại học, phải có nhiều thành viên đại diện cho các hàng ngũ lợi ích có liên đới (stakeholders) và phải làm việc theo nguyên tắc đưa ra các quyết nghị tập thể.

Rõ ràng ví thử tuân theo cơ chế này thì sẽ không còn khái niệm “Bộ chủ quản”, như đã được nêu trong nghị quyết 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 về thay đổi theo hướng hiện đại căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020.

Việc vẫn tồn tại “Bộ chủ quản”, tức thị vẫn khẳng định sự còn đó song hành mà thực chất là đóng Vai trò quyết định của cơ chế kiểu tập quyền (Hierarchical) làm cho các hội đồng trường đã thành lập hoạt động rất cạnh tranh, mang tính hình thức và buộc phải chuyển dần qua chức năng trả lời.

Đối với các trường đại học công lập, chủ nhân của trường là cộng đồng. bởi vậy Hội đồng trường với tư cách đại diện cho cộng đồng, để có được các quyết định khách quan đề đạt đúng mơ ước của cộng đồng, thì trong thành phần của nó phải có phần nhiều

Nguồn: Tổng hợp trên mạng