Quyền sử dụng đất là một trong những dòng tài sản thừa kế hợp pháp mà người chết để lại cho các người thừa kế thông qua di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật. Theo đấy, thừa kế quyền sử dụng đất là việc chuyển quyền sử dụng đất của người chết sang cho người thừa kế. Quyền sử dụng đất là tài sản có đăng ký quyền sở hữu, Do vậy để thừa hưởng thừa kế mẫu tài sản này người thừa kế cần thực hiện Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật đất đai.
Tìm hiểu thêm thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất


Dưới đây sẽ là trình tự, Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất khi được lợi thừa kế:
B- 1: Thủ tục KHAI NHẬN HOẶC PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ
B- đầu tiên trong quy trình Thủ tục để nhận thừa kế quyền sử dụng đất là các người thừa kế phải tiến hành khai nhận hoặc phân chia di sản thừa kế. Tùy trường hợp mà các người thừa kế tiến hành Thủ tục khai nhận di sản hoặc Thủ tục phân chia di sản như sau:
+ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản: Nếu như các người thừa kế muốn quyền sử dụng đất được chia cụ thể cho từng người, mỗi người có quyền sử dụng riêng thì sẽ lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Vận dụng Nếu thừa kế theo pháp luật hoặc thừa kế theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người.
+ Văn bản khai nhận di sản: Nếu như những người thừa kế muốn sở hữu chung quyền sử dụng đất, cùng quản lý và sử dụng thì lập văn bản khai nhận di sản. Vận dụng Nếu người duy nhất thừa hưởng di sản theo luật pháp hoặc những người cùng được hưởng di sản theo luật pháp nhưng ký hợp đồng không phân chia di sản ấy.
1. Tranh chấp thừa kế là gì?
Tranh chấp được hiểu là việc xảy ra các dị đồng, trái ngược, Tranh chấp về ích lợi vật chất giữa các đối tác.

Ngày nay theo quy định pháp luật không có quy định nào định nghĩa về Tranh chấp thừa kế. Theo công nghệ pháp lý thì Tranh chấp thừa kế là việc Tranh chấp về lợi ích giữa các bên trong quan hệ thừa kế. Trong ấy quan hệ thừa kế được hiểu là việc dịch chuyển quyền sở hữu tài sản từ người mất cho các người được thừa kế.

Trên thực tại thi hành luật pháp thì những Tranh chấp thừa kế thường có các nội dung sau:

Tranh chấp hàng thừa kế
Tranh chấp về di sản thừa kế
Tranh chấp cách làm hiểu về nội dung di chúc
Tranh chấp về việc xác định chủ thể thực hiện trách nhiệm của người để lại di sản
Tranh chấp việc phân chia di sản thừa kế
2. Phương thức giải quyết Tranh chấp thừa kế
Tranh chấp thừa kế là dạng Tranh chấp đặc biệt bởi vì các chủ thể Tranh chấp thừa kế thường có mối quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng, hôn nhân chính Bởi thế để giải quyết Tranh chấp mà vẫn giữ được mối quan hệ là điều không dễ dàng. Để giải quyết Tranh chấp thừa kế các chủ thể có thể lựa chọn những phương thức sau:

2.1 Thương lượng, hòa giải
Thương lượng là phương thức giải quyết Tranh chấp bằng việc hai bên Tranh chấp gặp gỡ, trao đổi để tìm phương án giải quyết về Tranh chấp liên quan tới thừa kế

Hòa giải là phương thức giải quyết Tranh chấp bằng việc mời một bên thứ ba (cá nhân, tổ chức) làm trung gian để phân tách, nêu ý kiến, gợi mở phương hướng giải quyết Tranh chấp có liên quan đến thừa kế của hai bên.
Phương thức giải quyết Tranh chấp này mang tính mềm mỏng, linh hoạt, tiết kiệm giá tiền cho các bên bên cạnh đó kết quả giải quyết Tranh chấp mang ngoại trừ chất buộc phải cho các bên.
2.2 Giải quyết Tranh chấp tại Tòa án
Thẩm quyền giải quyết Tranh chấp thừa kế


Để được Tòa án thụ lý giải quyết Tranh chấp thừa kế thì bên nguyên cần xác định đúng thẩm quyền của Tòa án. Theo đấy Tranh chấp thừa kế sẽ được giải quyết tại một trong các Tòa án quần chúng. # Sau:

Tranh chấp thừa kế liên quan đến bất động sản sẽ được giải quyết tại Tòa án dân chúng cấp huyện có bất động sản
Thừa kế không liên đến bất động sản sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú trừ trường hợp có liên quan tới thừa kế có nhân tố nước ngoài
giấy tờ đề nghị giải quyết Tranh chấp thừa kế

bên nguyên cần chuẩn bị một bộ bể khởi kiện Tranh chấp thừa kế gồm những giấy má, tài liệu sau:

Đơn khởi kiện gồm các nội dung được quy định tại Điều 189 Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015
Bản sao chứng minh thư quần chúng
Bản sao sổ hộ khẩu
Bản sao giấy đăng ký thành hôn
Bản sao chúc thư (nếu việc thừa kế liên quan tới di chúc)
những chứng cớ chứng minh yêu cầu của mình là hợp pháp

Luật sư tư vấn luật nhà đất chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ trả lời pháp luật và tương trợ bạn tốt nhất trong việc giải quyết Tranh chấp nhà đất do thừa kế cùng những vấn đề pháp lý khác.

Liên lạc ngay với chúng tôi để được trả lời câu hỏi và hỗ trợ tốt hơn qua HOTLINE: 0968 605 706