kế hoạch bảo vệ môi trường là tên gọi mới được thay thế cho tên cũ Cam kết bảo vệ môi trường được ứng dụng chính thức từ ngày 14/2/2015 từ Chính phủ ban hành duyệt y nghị định số 18/2015/NĐ-CP.kế hoạch bảo vệ môi trường được xem là giấy tờ căn cứ pháp lý mà các tổ chức khi tham dự hoạt động phân phối cần phải thực hiện đúng thứ tự để đảm bảo được hạn chế tối đa nguồn ô nhiễm môi trường khi đang trong giai đoạn hoạt động. Vậy giấy tờ này được triển khai như thế nào, thứ tự thực hiện ra sao, với cần đổi thay hay không?

thứ tự kế hoạch bảo vệ môi trường

kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

kế hoạch bảo vệ môi trường là bộ giấy tờ pháp lý với tính buộc ràng phận sự giữa tổ chức cộng với cơ quan môi trường và là 1 giai đoạn Phân tích, giám định và dự đoán các ảnh hưởng tới môi trường của Công trình trong giai đoạn thực hiện và hoạt động phân phối. từ chậm triển khai mà tổ chức với thể yêu cầu được các biện pháp tối ưuu nhất để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các dự án lớn.

Quy trình kế hoạch bảo vệ môi trường ra sao ?

– Tham khảo và dò xét môi trường tiếp giáp với khu vực buôn bán và phân phối, cũng như thu thập các số liệu can dự. Cụ thể là dò xét môi trường đột nhiên – phố hội với can dự trực tiếp hay gián tiếp tới Công trình.
– Xác định các nguy cơ hoặc nguồn gây ô nhiễm từ dự án dự án: chất thải, khí thải, tiếng ồn,… Phân tích chuẩn xác dòng phát sinh gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường tiếp giáp với.
– coi xét và Phân tích chừng độ ảnh hưởng của các tác nhân gây ô nhiễm lên nguồn tài nguyên môi trường.
– yêu cầu và giám định các biện pháp giải quyết đại quát, các hạng mục dự án được thực hiện để bảo vệ môi trường.
– Liệt kê các phương án xử lý nước thải, khí thải, các dòng chất thải, phương án thu nhặt và xử lý các dòng chất thải từ hoạt động của dự án. vun đắp các kế hoạch về chương trình quản lý và giám sát môi trường.
– Lập các bản thảo, công văn và giấy tờ yêu cầu dùng cho cho việc duyệt y Công trình.
– Kiểm duyệt y và ra quyết định duyệt y kế hoạch bảo vệ môi trường.

tổ chức đã lập mưu hoạch môi trường phải lập và đăng ký lại bản kế hoạch này trong các trường hợp sau:
không triển khai thực hiện Công trình trong thời gian đã cam kết
đổi thay địa điểm thi công dự án
đổi thay quy mô, thứ tự phân phối không giống như trong bản kế hoạch

Lưu ý: nếu tổ chức đã lỡ đi vào hoạt động trước ngày 1/4/2015 mà chưa với kế hoạch bảo vệ môi trường thì phải tiến hành lập bổ sung đề án bảo vệ môi trường thuần tuý để hạn chế vi phạm pháp luật.

1. giấy tờ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền công nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

– Bản kế hoạch môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo dòng tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;
– Báo cáo đầu tư hoặc phương án phân phối, buôn bán, nhà cung cấp.
2. giấy tờ đăng ký kế hoạch môi trường thuộc thẩm quyền công nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

– Bản kế hoạch môi trường yêu cầu với cấu trúc và nội dung theo dòng quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT
– Báo cáo đầu tư hoặc phương án phân phối, buôn bán, nhà cung cấp của chủ Công trình.

3. Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được giao cho, giấy tờ được thực hiện theo quy định tương ứng với cơ quan với thẩm quyền.
phận sự của cơ quan công nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
– kiểm tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch giữ giàng môi trường đã được công nhận.
– tiếp nhận và xử lý các kiến nghị về vấn đề bảo vệ môi trường của chủ dự án, chủ cơ sở vật chất phân phối, buôn bán, nhà cung cấp và tổ chức, tư nhân can dự tới dự án, phương án phân phối, buôn bán, nhà cung cấp.
– kết hợp với các chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở vật chất phân phối, buôn bán, nhà cung cấp và cơ quan, tổ chức, tư nhân với can dự xử lý sự cố môi trường xảy ra trong giai đoạn thực hiện dự án, phương án phân phối, buôn bán, nhà cung cấp.

Xem chi tiết quy trình lập kế hoạch bảo vệ môi trường

tổ chức TNHH MTV MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

Hotline: 0918.01.9001 (Mrs. Hoài Ân) – 0917.74.2006 (Mr. Quốc Vương)
Địa chỉ: 27 Trịnh Đình Thảo, phố Hòa Thạnh, huyện Tân Phú, Tp. HCM