Với sim mobi so dep tra sau, nhà mạng Mobifone đang có chiến dịch miễn phí 10 phút, Quý khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi 10 phút miễn phí dành cho cuộc gọi nội mạng và ngoại mạng và tùy theo nhu cầu của quý khách hàng. Quý khách muốn tham gia chương trình nào thì sẽ có gói cước trả sau tương ứng với chương trình đó .
Chương trình mua sim mobi sim so dep tra sau này sẽ đành cho các đối tượng là Doanh Nghiệp và bao gồm có các gói cước sau:
1.1 Gói DN45:
­ Số phút miễn phí trong tháng (chu kỳ cước) bao gồm miễn phí 10 phút cho mỗi cuộc gọi: số cuộc gọi lên tới 1500 phút.
­ Phạm vi dành cho cuộc gọi miễn phí là 10 phút: cả nội mạng Mobifone và Cố định VNPT trên phạm vi toàn quốc
­ Cước mỗi tháng là 94.000 đồng (đã bao gồm thuê bao 49.000).
1.2 Gói DN80:


­ Miễn phí các cuộc gọi 10 phút dành cho mỗi cuộc gọi. Số phút miễn phí trong tháng tính chu kỳ căn cước là 1500 phút dành cho sim mobi so dep tra sau.
­ Phạm vi gọi miễn phí tới 10 phút: Dành cho các cuộc hội thoại nội mạng Mobifone và Cố định VNPT toàn quốc
­ Cước tháng là : 129.000 đồng (đã bao gồm thuê bao 49.000).
­ Gói cưới này được miễn phí gói 3G: gói MIU.
1.3 Gói DN145
­ Miễn phí 10 phút gọi cho mỗi cuộc gọi. Số phút miễn phí trong tháng có chu kỳ cước tính là: 1500 phút.
­ Phạm vi của các cuộc gọi miễn phí là 10 phút: Nội mạng Vinaphone, Cố định VNPT, Mobifone toàn quốc.
­ Cước tháng là 194.000 đồng đã bao gồm cước thuê bao 49.000.
1.4 Gói DN180:
­ Miễn phí 10 phút dành cho mỗi cuộc gọi. Số phút miễn phí trong tháng lên tới: 1500 phút.
­ Phạm vi gọi miễn phí 10 phút mỗi cuộc dành cho các cuộc hội thoại nội mạng Mobifone, Vinaphone, Cố định VNPT toàn quốc.
­ Cước tháng: 229.000 đồng (đã bao gồm thuê bao 49.000).
­Được miễn phí gói 3G: gói MIU.
1.5 Gói GM9000:
­ Tất cả các mạng trong nước được iễn phí 300 phút gọi.
­ Không giới hạn 10 phút của cuộc gọi đầu.
­ Miễn phí 1 gói truy cập internet MIU và mễn phí 2 tháng đầu tiên khi truy cập Internet.
­ Cước tháng là 150.000 đông.
Truy cập http://simhot.vn/ để biết thêm chi tiết