Đất trồng cây táo Thái:

Đất đồi thấp, đất bãi hoặc chân ruộng cao hợp nhất là đất bãi pha cát (có đủ nước tưới, không được ngập úng)

Chi phí đầu tư: Chi phí đầu tư ban đầu dự kiến: 1.500.000đ – 1.800.000đ/sào Bắc Bộ/năm (gồm: Phân bón, thuốc trừ sâu, cây giống, mật độ: 40 - 45 cây/sào Bắc Bộ). Tag: máy thổi khíNăng Suất và Hiệu quả kinh tế:

+ Năng suất: Năng suất cao từ 60-70 tấn/ha/năm. Tag: ky thuat nuoi tom the

Ở những nơi đất tốt, chăm sóc đúng kỹ thuật, điều kiện thời tiết thuận lợi trọng lượng quả đạt 4-6 quả/kg, năng suất 100 kg/1 gốc táo 3 năm/1 vụ.

Tổng năng suất có thể lên đến 100 tấn/ha.

+ Giá bán: giá bán táo tại vườn dao động từ 20.000 đến 35.000 đồng/kg. Tag: nong nghiep

+ Hiệu quả kinh tế: Sau khi trừ chi phí đạt 250.000.000đ – 300.000.000đ/ha

Nguồn: 2lua.vn/article/mo-hinh-trong-tao-thai-lan-cho-hieu-qua-kinh-te-cao-42348.html

View more random threads: